ซาบะนอร์เวย์ รีแพ็ค
45.00 THB
New Hot
ซาบะนอร์เวย์ รีแพ็ค บรรจุแพ็คละ 1 ตัว ใช้ปลาซาบะจากธรรมชาติ  ราคาตัวละ 45 บาท
ซาบะนอร์เวย์ ฟินเล่ท์
60.00 THB
80.00 THB
New Sale
ปลาซาบะนอร์เวย์ แล่ชิ้นฟินเล่ท์ ใช้ปลาจากธรรมชาติ บรรจุ 2 ชิ้น ต่อ 1 แพ็ค น้ำหนักต่อแพ็ค 300 กรัม+/-